Psikolojik Danışmanlık Birimi

Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerimiz, öğrenci dekanlığı ile iletişim kurarak Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (PDRAM) ya da yatış gerektiren psikiyatrik rahatsızlıklarda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğine yönlendirilir. Öğrencilere üniversite yaşamları boyunca karşılaşmış oldukları stres, depresyon, kaygı/korku, üniversite yaşamına uyumda yaşanan zorluklar, aile içi çatışmalar gibi pek çok konuda başvurabilecekleri bir danışmanlık hizmeti verilir. Öğrenci, güncel sorununu ve sebeplerini psikolojik danışmanı ile birlikte tanımlayarak, çözüm yolları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirir. Öğrencilerimize yeni yaşam koşullarına uyumlarını artırmalarında yardımcı olmak, yaşam problemleriyle baş etme becerilerini ve bu problemlere olumlu bakış açılarını geliştirmek, alternatif çözüm yolları üretebilmelerini desteklemek ve bu alternatifleri hayatlarına uygulayabilme kapasitelerini geliştirmektir. Bu konuda verilen rehberlik hizmetlerinin yanı sıra psikolojik rahatsızlığı olan öğrencilere psikoterapi uygulanmaktadır.