Öğrenci Etkinlik Birimi

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Öğrenci Etkinlikleri Merkezi’nin hedefi, öğrencilerin akademik gelişimi yanısıra sosyal ve kişisel açıdan da gelişimini sağlamaktır. Bu amaçla, sunulmakta olan eğitim ortamı, öğrencileri akademik açıdan en üst düzeye ulaştırmaya çalışırken onları sosyal, sportif, kültürel ve düşünsel açıdan da zenginleştirecek niteliktedir. Öğrenci Etkinlikleri Merkezi, öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan donanımlarının artırılmasında, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesinde yardımcı olacak etkinlikler düzenlemektedir.

Öğrenci Etkinlikleri Merkezi, çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin kulüplere ya da topluluklara yönlendirilmeleri, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerde bireysel ve kurumsal olarak temsil edilmeleri gibi konularda danışmanlık hizmeti de vermektedir.