Öğrenci Danışma ve İletişim Birimi
Öğrenci Danışma ve İletişim Birimi

Öğrencilerin zaman zaman kontrol dışı ve beklenmedik sebeplerden ötürü akademik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarla karşılaştıkları her türlü sorun ve sıkıntıları online dilekçe sistemi üzerinden para iadesi, akademik konular, iş başvuruları, yurt konuları ve maddi konular hakkında dilekçeleri petitions.neusd@gmail.com e-mail adresi üzerinden doldurulmaktadır. Öğrencilere hem mail yolu üzerinden hem de yüz yüze görüşmeler ile bilgilendirmeler yapılıp, dilekçelerde belirtilen konu başlıklarına göre ilgili birimlere; Rektörlük Birimi, Yabancı Öğrenci İşleri, İlgili Bölümler ve Yurtlar Müdürlüğüne yönlendirilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerin zaman zaman kontrol dışı ve beklenmedik sebeplerden ötürü akademik yükümlülüklerini yerine getiremedikleri durumlarla karşılaştıkları zaman YDÜ öğrencilerimizin, velilerimizin, mezun ya da prospektif YDÜ öğrencilerimizin her türlü sorun ve sıkıntılarını girebilmek açısından sizler için oluşturmuş olduğumuz online dilekçe sistemini kullanarak bize erişip danışabilirsiniz.

KKTC/TC Uyruklu Öğrenciler

Öğrenci dekanlığı olarak, sizleri karşılaştığınız sorun veya zorluklara yardım etme adına yeni online dilekçe formu hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Maddi sıkıntılar, yurt problemleri veya herhangi bir iş başvurusu konusunda, lütfen bize dilekçenizi ulaştırmaktan çekinmeyiniz.

Öğrenci dilekçe formumuzu üniversitemizin websitesinden (www.neu.edu.tr) , Öğrenci Dekanlığı ve Online Servisler başlıkları altında bulunan Öğrenci Dekanlığı Öğrenci Dilekçe Formunu tıklayarak doldurabilirsiniz.

Engelli Öğrenciler

Tüm Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri ve Özel ihtiyaçları olan öğrencilerimiz eşit muamele görmektedir. Gösterilen her çaba engelli Öğrencilerin özel ihtiyaçlarına ve sorunlarına pratik çözümler sunmak içindir. Sunduğumuz desteklerin içeriği; Akademik konularda yardım, ekstra özel ders ayarlamaları, Okul tarafından resmi yazıyla Üniversite tesislerine erişim kolaylığı, sınavlar sırasında mümkün olan her türlü yardımı sağlamak gibi hizmetlerle engelli öğrencilerimize destek sağlamaktayız.

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yakın Doğu Üniversitesi Psikolojik Danışma Hizmetleri, öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi, bu amaçla öğrencilere üniversite yaşamları boyunca karşılaşmış oldukları stres, depresyon, kaygı/korku, üniversite yaşamına uyumda yaşan zorluluklar, aile içi çatışmalar gibi pek çok konuda başvurabilecekleri bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Öğrenci güncel sorunu ve sebeplerini psikolojik danışmanı ile birlikte tanımlayarak, çözüm yolları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirir. Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerimiz öğrenci dekanlığı ile iletişim kurarak Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilir.