Sağlık

Yakın Doğu Üniversitesi, sağlık hizmeti almak isteyen öğrencilerine imkanlar sunar.

Üniversitemiz bir kurum olarak öğrencilerin bilgi ve eğitim hizmetleri de dahil olmak üzere cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerine, öğrencilere ve personele ruh sağlığı desteğine erişim sağlar.

Bu konularda destek almak isteyen öğrencilerimiz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ilgili birimlerine, Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM), Yakın Doğu Üniversitesi Cinsel Sağlık Hizmet Birimi veya sağlık alanındaki öğrenci birliklerine/kulüplerine başvurabilir.