Birimler

Öğrenci Dekanlığı’na Bağlı Birimler; Öğrenci Danışma ve İletişim Birimi, Psikolojik Danışmanlık Birimi, Öğrenci Etkinlik Birimi, Neuideas Birimi, Kariyer Planlama Birimi, Sosyal Sorumluluk Projeler Birimi, Engelli Öğrenciler Birimi ve Mezunlar Birimi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.