Birimler

Öğrenci Dekanlığı’na Bağlı Birimler; Öğrenci Danışma ve İletişim Birimi, Psikolojik Danışmanlık Birimi, Öğrenci Etkinlik Birimi, Neuideas Birimi, Kariyer Planlama Birimi, Sosyal Sorumluluk Projeler Birimi, Engelli Öğrenciler Birimi, Memnuniyet Merkezi Birimi ve Mezunlar Birimi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.