NEU IDEAS

Öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan donanımlarının artırılmasına, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesine yardımcı olacak oryantasyon günleri ve etkinlikler düzenler. Bu merkez etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin kulüplere ya da topluluklara yönlendirilmeleri, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerde bireysel ve kurumsal olarak temsil edilmeleri gibi konularda da danışmanlık hizmeti verir.