Kulüp/Birlik Yönergesi

ÖĞRENCİ KULÜP/BİRLİKLERİN YÖNERGESİ

 1. AMAÇ

Öğrenci birlik/kulüplerinin temel amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve/veya akademik koşullarla katkıda bulunmak ve üniversite tarafından sağlanan olanaklardan öğrencilerin eşit ve düzenli olarak yararlanmasını sağlamaktır.

 1. KAPSAM

Öğrenci Dekanlığı –Danışma ve İletişim Merkezi, Etkinlik Merkezi NEU Ideas, Kariyer Merkezi ve Sosyal Sorumluluk Merkezlerini kapsamaktadır. Öğrenci Dekanlığı bünyesinde bulunan tüm birlik/kulüplerin bu yönergeye uyma zorunlulukları varmış.

 1. REFERANSLAR

YÖK Disiplin Yönetmenliği

 1. SORUMLULUKLAR
  • Bu yönergenin hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden Öğrenci Dekanlığı, YDÜ Denetleme Kurulu ve Disiplin Yönetmenliği sorumludur.

 

 1. TANIMLAR
  • ÖĞRENCİ DEKANLIĞI DANIŞMA VE İLETİŞİM MERKEZİ

5.1a. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Öğrencilerin zaman zaman kontrol dışı ve beklenmedik sebeplerden ötürü akademik yükümlülüklerini yerine getiremedikleri durumlarla karşılaşmaktadır. Bu durumlarda neu.edu.tr websitesinden öğrencilerimizin, velilerimizin, mezun ya da prospektif öğrencilerimizin her türlü sorun ve sıkıntılarını girebilmek açısından kurulan online dilekçe sistemi ile sorunların ilgili birimlere aktarıldığı danışmanlık hizmetidir. Online dilekçe sistemine neu.edu.tr sayfasından erişebilirsiniz. (https://neu.edu.tr/ogrenci-dekanligi-dilekce-sistemi/?lang=tr)

5.1.b. ALUMNİ MERKEZİ

Alumni Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi ve mezunlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu merkez üniversite ile irtibatta kalmanıza yardımcı olup sosyal etkileşim, ağ ve her türlü gönüllü görevler için de fırsatlar sunmaktadır.

5.1.c.  ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Tüm Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri ve Özel ihtiyaçları olan öğrencilerimiz eşit muamele görmektedir. Gösterilen her çaba engelli Öğrencilerin özel ihtiyaçlarına ve sorunlarına pratik çözümler sunmak içindir. Sunduğumuz desteklerin içeriği; Akademik konularda yardım, ekstra özel ders ayarlamaları, Okul tarafından resmi yazıyla Üniversite tesislerine erişim kolaylığı, sınavlar sırasında mümkün olan her türlü yardımı sağlamak gibi hizmetlerle engelli öğrencilerimize destek sağlamaktayız.

5.1.d. PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Yakın Doğu Üniversitesi Psikolojik Danışma Hizmetleri, öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi, bu amaçla öğrencilere üniversite yaşamları boyunca karşılaşmış oldukları stres, depresyon, kaygı/korku, üniversite yaşamına uyumda yaşan zorluluklar, aile içi çatışmalar gibi pek çok konuda başvurabilecekleri bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Öğrenci güncel sorunu ve sebeplerini psikolojik danışmanı ile birlikte tanımlayarak, çözüm yolları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirir. Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerimiz öğrenci dekanlığı ile iletişim kurarak Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilir.

 • ÖĞRENCİ DEKANLIĞI ETKİNLİK MERKEZİ, NEU IDEAS

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Öğrenci Etkinlikleri Merkezi olan NEU Ideas’ın hedefi, yabancı öğrencilerin akademik gelişimi yanısıra sosyal ve kişisel açıdan da gelişimini sağlamaktır. Bu amaçla, sunulmakta olan eğitim ortamı, öğrencileri akademik açıdan en üst düzeye ulaştırmaya çalışırken onları sosyal, sportif, kültürel ve düşünsel açıdan da zenginleştirecek niteliktedir. Öğrenci Etkinlikleri Merkezi, NEU Ideas yabancı öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan donanımlarının artırılmasında, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesinde yardımcı olacak etkinlikler düzenlemektedir. Öğrenci Etkinlikleri Merkezi, NEU Ideas çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin kulüplere ya da topluluklara yönlendirilmeleri, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerde bireysel ve kurumsal olarak temsil edilmeleri gibi konularda danışmanlık hizmeti de vermektedir.

 • ÖĞRENCİ DEKANLIĞI KARİYER PLANLAMA MERKEZİ

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Kariyer Planma Merkezi olarak hedefimiz öğrencilerimizin akademik kariyeri süresince yürüyecekleri yolda onlara yardımcı olmak, kariyer planlama sürecinde eğitim, araçlar ve kaynaklar dahil olmak üzere en yüksek kalitede danışmanlık ve yardım hizmeti sağlamak ve öğrenci birlik/kulüpleri tarafından talep edilen kariyer planlama projelerini desteklemektir.

 • ÖĞRENCİ DEKANLIĞI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ MERKEZİ

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Sosyal Sorumluluk Projeleri Merkezi tüm kampüsü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında aktif  tutup öğrenci birlik/kulüpleri tarafından talep edilen sosyal sorumluluk projelerini desteklemektir.

Merkezin hedefi gönüllü olarak programlar sunup kurumları bilinçlendirerek çeşitli alanlarda farkındalık yaratıp sorumluluk projelerine teşvik ve iş birliği sağlamaktır. YDÜ Öğrenci Dekanlığı bu tür projelerin tüm öğrenciler için eşit fırsatlar ve daha adil bir toplum inşa edebilmek için yardımcı olacağına inanmaktadır.

 1. ÖĞRENCİ KULÜP/BİRLİKLERİN KURULUŞ ESASLARI

Öğrenci Dekanlığı bünyesinde 2016-2017 Akademik yılından itibaren toplamda aktif olan 50 öğrenci kulüp/birlik ile hizmet vermeye başlanmış olup her dönem bu sayının kampüsümüzdeki öğrenci ihtiyacı ve taleplerine yönelik artması beklenmektedir. Bu kulüpler/birlikler hem yabancı kökenli öğrenciler hemde türk kökenli öğrencilerin sosyal aktivite, fikir, sanat, medya, hobi, performans gibi ilgi alanlarında aktif hale gelmeleri amacı ile kurulmaktadır.

Bir öğrenci toğluluğunun kurulabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması beklenir.

 • Kurucu üye sayısının YDÜ Denetleme ve Disiplin Yönetmenliğince uzaklaştırma cezası almamış, kampüs içerisinde veya dışında polis bünyesine alınmamış, sorumluluk sahibi olabilecek en az 8 üyeden oluşması gerekir.
 • 7 kurucu üyenin pozisyonları başkan (1), başkan yardımcısı (1), etkinlik koordinatörü (1), öğrenci temsilcisi (1) ve yönetim kurulu üyesi (en az 4) olarak belirlenmiştir. Öğrenci Kulüp/Birlik başkanının yurt dışında olması ve görevini kısa bir süreliğine yerine getiremeyceği durumunda asbaşkan başkan temsilcisi olarak atanmaktadır. Topluluklar farklı ihtiyaçlara yönelik olarak belirtilen yedi pozisyon dışında başkan ve başkan yardımcısı pozisyonları sabit kalmak üzere pozisyon isimlerinde değişiklik yapabilir veya yeni pozisyonlar ekleyebilirler.
 • Topluluğun etkinliklerini gerçekleştirmesi sürecinde bilgi, ilgi ve deneyimlerinden faydalanabileceği bir danışman edinmesi zorunludur. Bu danışman Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde gönüllü olarak topluluğa yardımcı olabilecek idari veya akademik personel kadrosundan olmalıdır. Bu personelin YDÜ bünyesinde çalışan tam zamanlı öğretim görevlisi olması zorunludur.
 • Tüm öğrenci kulüp ve birlikleri YDÜ Öğrenci Dekanlığı’nın denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. Tüm öğrenci kulüp ve birlikleri kampüs içi ve kampüs dışı tüm etkinliklerini Öğrenci Dekanlığı’na ibraz etmek ve onay almakla yükümlüdür.
 • Öğrenci kulüp/birliklerinin oluşması üç aşamadan sonra gerçekleşir: (1) Başvuru, (2) Sınamalı Değerlendirme (3) Resmi Statü Kazanma
 • Kurulacak kulüp/birlikler için başvuru duyurusu Öğrenci Dekanlığı ofisi tarafından her yıl bir kez güz dönemi başlangıcında yapılır. Başvurular yapılacak duyuruyu takip eden iki hafta içerisinde tamamlanır. Sonuçlar ise başvuruların bitiş tarihinden iki hafta sonra duyurulur. Başvuru için gerekli belge başvuru formu, tüm üyelerin aktif öğrenci belgeleri ve vesikalıklarıdır. Formu dönem başlangıcında ofisimizden temin edebilirsiniz.
 • Öğrenci Dekanlığı gerekli gördüğü hallerde forma ek olarak bilgi veya resmi evrak talep etme hakkına sahiptir.
 • Kulüp ve birlikler değerlendirme sürecine tabii topluluklardır. Başvuru ve sınamalı süreç değerlendirme ÖĞRENCİ DEKANLIĞI OFİSİ tarafından aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır:
 • Mevcut kulüp ve birliklerin faaliyet alanları ile çakışmamasına
 • Başvurusu yapılan kulüp/birliğin amacının Üniversite kültürü ve değer yargılarına katkısına
 • Tüm öğrencilere hizmet etmesine
 • Faaliyet gösterecekleri alanın sürekliliğine
 • Bir akademik yıl içinde en az üç faaliyet gerçekleştirebilmesine
 • Yönergeye eksiksiz olarak uyulmasına
 • Başvurusu onaylanan kulüp/birliklere Öğrenci Dekanlığı Ofisi tarafından e-posta ile bilgilendirme yapılır.
 • Başvurunun onaylanması durumunda, yeni kurulan kulüp/birlikler için Öğrenci Dekanlığı Ofisi tarafından talep edilebilecek ilgili belgeler ve yükümlülükler aşağıda yer almaktadır.
  • Tüzük
  • Üye Listesi
  • Dönemlik Etknlik Planı
  • Öğrenci/Kulüp Birlik Kuralları

Yeni başvuru yapan ve onaylanan topluluklar sınamalı kapsamda kurulur. Kuruluşu onaylanan kulüp/birlikler takip eden dönem boyunca Öğrenci Dekanlığı Ofisi tarafından faaliyetleri gözlemlenir ve denetlenir. Takip süresindeki dönem boyunca kulüp/birliğin faaliyetlerinde yukarıdaki kriterlere uyulmama durumunda, bir sonraki döneme kadar uyarı verilir. Bir sonraki dönem aynı tutum ve davranışları sergileyen kulüp/birlikler tespit edilirse sene içinde kurulum onayları iptal edilir.