Genetik Kulübü

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında araştırmaya ihtiyaç duyulan değişik fakültelerdeki ilgili öğrencilerle ortak proje imkanı oluşturmak.
Alanı ile ilgili seminer, konferans, açık oturum, sempozyum ve kurslar düzenlemek.

Instagram linki için tıklayınız.

Lösemi Farkındalığı

Poster Yarışması